ANALYSER

Årets analyser från första skörden är nu upplagda. Andra skörden beräknas till september. Det finns för stunden begränsad tillgång av hösilage tills vi får in andra skörden. Därav går det inte att boka upp sig för hela året på något av dessa partier än så länge.

"Piltorp, vid vägen"

Kvot 8,0 g/MJ, Smrp 79 g/kg TS, Energi 9,9 MJ/kg TS

"Piltorp, ovan backe"

Kvot 6,4 g/MJ, Smrp 61 g/kg TS, Energi 9,5 MJ/kg TS

"Kärr"

Kvot 6,9 g/MJ, Smrp 64 g/kg TS, Energi 9,3 MJ/kg TS

"BiskopsBerga"

Kvot 6 g/MJ, Smrp 56 g/kg TS, Energi 9,4 MJ/kg TS