ANALYSER

"Ovan Backen2"

Kvot 7,0 g/MJ, Smrp 65 g/kg TS, Energi 9,3 MJ/kg TS

"Piltorp, ovan backe"

Kvot 6,4 g/MJ, Smrp 61 g/kg TS, Energi 9,5 MJ/kg TS

"Lillgården"

Kvot 7,7 g/MJ, Smrp 72 g/kg TS, Energi 9,5 MJ/kg TS

"Rimstadvallen"

Kvot 7,7 g/MJ, Smrp 72 g/kg TS, Energi 9,3 MJ/kg TS

"Hov"

Kvot 6,8 g/MJ, Smrp 64 g/kg TS, Energi 9,4 MJ/kg TS

"Vid vägen"

Kvot 6,3 g/MJ, Smrp 64 g/kg TS, Energi 10,1 MJ/kg TS

"Utjorden"

Kvot 7,0 g/MJ, Smrp 65 g/kg TS, Energi 9,3 MJ/kg TS