ANALYSER

"Nya Rimstadvallen"

Kvot 7 g/MJ, Smrp 64 g/kgTS, Energi 9,5 MJ/kg TS

"Gamla Rimstadvallen"

Kvot 6 g/MJ, Smrp 62 g/kg TS, Energi 9,7 MJ/kg TS

"Varv"

Kvot 6 g/MJ, Smrp 53 g/kg TS, Energi 9,4 MJ/kg TS

"Vallerstad 2.0"

Kvot 4,6 g/MJ, Smrp 45 g/kg TS, Energi 9,8 MJ/kg TS

"Vallerstad 2019"

REA 50%