ANALYSER

"Varv"

Kvot  5,9 g/MJ, Smrp  61 g/kg TS, Energi 10,4 MJ/kg TS

"Rimstadvallen"

Kvot 6,7 g/MJ, Smrp 70 g/kg TS, Energi 10,5 MJ/kg TS

"Lillgården"

Kvot 5,3 g/MJ, Smrp 54 g/kg TS, Energi 10,2 MJ/kg TS